Club van 50

Logo_Club_van_50_Groot_klDe Klimroos Club van 50 heeft ten doel om korfbalvereniging Klimroos financieel te ondersteunen.

Dit kan door te investeren in materialen, kleding en accommodatie van kv Klimroos dan wel door anderszins een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de vereniging door ondersteuning van activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstellingen van kv Klimroos in de ruimste zin van het woord.

Meer in het bijzonder wordt hierbij gedacht aan zaken die veelal nodig en vooral nuttig zijn en waarvoor kv Klimroos niet of nauwelijks geld kan vrijmaken.

Meer informatie over de Club van 50, een inschrijfformulier en het reglement staan op de pagina formulieren.

Je hebt JavaScript ondersteuning nodig op deze website. Deze browser ondersteunt JavaScript niet of er worden scripts geblokkeerd. Daardoor kunnen de verjaardagen, programma, standen en uitslagen niet getoond worden.