Contributie

De contributie is afhankelijk van het team waarin je speelt. Meerdere leden uit een gezin genieten € 3,00 korting.

Welpen                                            €   61,00

Pupillen D, E en F                        €   67,50

Aspiranten B en C                        €   80,00

Junioren A                                      €   99,00

Senioren 3, 4 en 5                        € 110,00

Senioren 1 en 2                             € 140,00
Midweek                                          € 110,00
Recreanten                                    €   70,00
Rustende leden                             €   20,00

 

De contributie wordt in principe jaarlijks geïndexeerd met het inflatiecijfer van het voorgaande jaar. Hierbij wordt het inflatiecijfer van het CBS gehanteerd.
We bekijken elk jaar opnieuw of deze indexering voor het volgende jaar eventueel kan vervallen.

 

Het kan zijn dat een speelster gedurende het seizoen wil starten met korfballen, voor dit tussentijds aanmelden geldt de volgende afspraak:

  • Vóór 1 november:             100% van de contributie
  • Tussen 1 november en 1 januari:             75% van de contributie
  • Tussen 1 januari en 1 maart:             50% van de contributie
  • Na 1 maart:             25% van de contributie.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen alleen trainen en/of het spelen van wedstrijden.

 

Als u problemen hebt met het in één keer betalen van de contributie, dan is in overleg met de penningmeester, ook gespreide betaling mogelijk.

Bij een minimum inkomen kunt u contact opnemen met de gemeente voor een eventuele financiële vergoeding. Dit wordt individueel beoordeeld.

 

De inning van de contributie verloopt bij K.V. Klimroos via een machtiging. Als u de korfbalvereniging niet gemachtigd heeft, wilt u dan de contributie s.v.p. begin september overmaken op
IBAN:  “NL54 RABO 0122 7908 98”, onder vermelding van zowel voor- als achternaam. We hopen eind september de contributie-inning te kunnen afronden.

 

De inning van de contributie verloopt bij VVO middels een factuur. Deze dient zodra deze naar alle leen van VVO verstuurd is betaald te worden.

 

Als u onze vereniging een warm hart wilt toedragen kunt u rustend lid worden, neem hiervoor contact op met Paula van Gerwen (Klimroos) of Eline Wouters (VVO).

Je hebt JavaScript ondersteuning nodig op deze website. Deze browser ondersteunt JavaScript niet of er worden scripts geblokkeerd. Daardoor kunnen de verjaardagen, programma, standen en uitslagen niet getoond worden.