Regels accommodatie

De aanvoersters van alle seniorenteams zijn verantwoordelijk voor hun team. Zij zorgen voor een juiste taakverdeling.

Bij de jeugdteams zijn de train(st)ers / coaches er verantwoordelijk voor dat de kleedlokalen na gebruik weer schoongemaakt worden. Uiteraard moeten de speelsters hier bij helpen.

Waardevolle spullen
Zorg ervoor dat bij elke wedstrijd en bij elke training geen waardevolle spullen in de kleedlokalen achterblijven. Hier heeft niemand zicht op als iedereen op het veld staat. Neem de waardevolle spullen in een gezamenlijke tas mee.

Kleding en materialen
Wees niet alleen zuinig op je eigen spullen, maar ook op die van de vereniging en anderen.
De trainingspakken die door de vereniging worden uitgegeven zijn presentatiepakken, geen pakken om in te trainen of buiten de korfbal om te dragen.

Regels veldaccommodatie

Korfbalschoenen
Het is verboden om op korfbalschoenen in de kantine te komen. Verder dien je de korfbalschoenen ook niet in het kleedlokaal schoon te maken, maar erbuiten.

Kantine
Tijdens wedstrijden is de kantine geopend.

Kleedlokalen
Na elke wedstrijd en na elke training moet het kleedlokaal schoongemaakt worden zodat het weer bruikbaar en netjes is voor diegenen die na je komen.

Hoe ga je te werk:

 1. Als je met meerdere teams (op hetzelfde tijdstip) gebruik maakt van een
  kleedlokaal, gebruik je als team maar een helft van het lokaal.
 2. Kleedlokaal + WC vegen.
 3. Douches + kleedlokaal droog maken met een trekker.
  (Dit geldt ook voor het lokaal van de tegenpartij)
 4. Scheidsrechterslokaal vegen.

Regels zaalaccommodatie


Kleedlokalen
Na elke wedstrijd en na elke training moet het kleedlokaal schoongemaakt worden zodat het weer bruikbaar en netjes is voor diegenen die na je komen.

Hoe ga je te werk:

 1. Als je met meerdere teams (op hetzelfde tijdstip) gebruik maakt van een kleedlokaal, gebruik je als team maar een helft van het lokaal.
 2. Douches + kleedlokaal droog maken met een trekker.
  (Dit geldt ook voor het lokaal van de tegenpartij.)
 3. Gooi papiertjes en ander afval in daarvoor bestemde afvalbakken.

Zaal

 1. Het speelveld mag alleen betreden worden met binnensportschoenen.
 2. Er mag geen eten of drinken mee in de zaal genomen worden (Met uitzondering van drinkbidons voor speelsters).
 3. Sluit tijdens wedstrijden deuren van materialenruimte  (Dit voorkomt rondslingerende ballen tijdens de wedstrijd).

 

Je hebt JavaScript ondersteuning nodig op deze website. Deze browser ondersteunt JavaScript niet of er worden scripts geblokkeerd. Daardoor kunnen de verjaardagen, programma, standen en uitslagen niet getoond worden.