Tot onze spijt moeten wij mededelen dat wij na circa 15 jaar moeten stoppen met het inzamelen van kleding. Door de marktontwikkelingen is het voor ons helaas niet meer interessant om hiermee door te gaan.
De inzamel-container die jarenlang op de Hoogcasterseweg 6 heeft gestaan, gaan we weer verwijderen.  Wij willen dan ook vragen om niet langer kleding in te leveren voor Klimroos.
Ook voor de jaarlijkse rommelmarkt willen wij verzoeken om niet langer meer kleding aan te bieden. 
Wij willen iedereen van harte bedanken die ons in de afgelopen jaren heeft gesteund met de kleding.
Kleding kan natuurlijk nog steeds gestort worden in de kledingcontainers die de gemeente Bladel heeft geplaatst in de verschillende dorpen binnen onze gemeente.

Nog goed bruikbare spullen voor onze jaarlijkse rommelmarkt kunnen nog gewoon elke 2e zaterdag van de maand tussen 10:00 en 11:00 uur worden gebracht.

Bestuur K.V. Klimroos

Je hebt JavaScript ondersteuning nodig op deze website. Deze browser ondersteunt JavaScript niet of er worden scripts geblokkeerd. Daardoor kunnen de verjaardagen, programma, standen en uitslagen niet getoond worden.